Installering av Zabbix Agent Print

  • 1

Dersom du har kjøpt overvåknings-tjeneste av oss, trenger du å installere og konfigurere en agent for å samle inn data for serveren din. Agenten kan installeres på en rekke måter, men vi anbefaler at du følger instruksjonene fra Zabbix selv, og velger å installere via pakkesystemet til din server hvis dette er støttet.

Gå til https://www.zabbix.com/download og velg Zabbix Version 6.4, samt ditt operativsystem og versjon. Database og Web server er ikke relevant, siden vi kun er ute etter agenten.

Du kan nå følge stegene i punkt 2 som innebærer å sette opp Zabbix sitt pakke-repository. Dette betyr for de fleste punkt 2a.

Nå kan du installere pakkene du trenger. I hovedsak vil dette være zabbix-agent2, men det kan også hende du vil installere zabbix-sender, avhengig av hva overvåknings-avtalen din inneholder.

Debian/Ubuntu:

# apt install zabbix-agent2 zabbix-sender

RHEL/CentOS/Oracle:

# dnf install zabbix-agent2 zabbix-sender

Deretter må du redigere konfigurasjons-fila til zabbix-agent2, /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf. I hovedsak kan du la standard-verdiene stå, med mindre du har egne ønsker. De viktigste endringene er Server, ServerActive, og Hostname. Disse må settes til følgende:

Server=zabbix-server.nordkapp.net
ServerActive=zabbix-server.nordkapp.net
Hostname=fullt.hostnavn.til.serveren.din

Sørg for at zabbix-agent2 kjører, og starter opp ved reboot:

# systemctl restart zabbix-agent2
# systemctl enable zabbix-agent2

Hvis du har en brannmur, må du åpne for kommunikasjon mellom din server, og overvåknings-serveren vår. Portene som må åpnes er:

Inn: TCP/10050 fra 185.114.57.17
Ut: TCP/10051 til 185.114.57.17

Avhengig av hva som skal overvåkes, kan det også være konfigurasjonsfiler i /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/ og /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/plugins.d/ som må opprettes/endres. 

Vi tilbyr i utgangspunktet ikke noe support i noen grad for bruk/oppsett av Zabbix, men du finner mye informasjon i dokumentasjonen til Zabbix.

Tilgang til overvåkningsverktøyet får du fra oss i forbindelse med bestillingen, og evt. ekstra konfigurasjon som må gjøres for utvidet overvåkning.


Was this answer helpful?

« Back