SSH: Logge på med keys Print

 • 0

I denne guiden viser vi hvordan du logger på din CloudVPS ved å benytte SSH keys.
Merk at dette er eneste måte å logge på første gang når tjenesten skal tas i bruk.

 1. Logg inn på kundeweb.

 2. Klikk på tjenester. 3. Finn din CloudVPS tjeneste, klikk på den grønne aktivknappen bak tjenesten. 4. Scroll ned til du finner knappen for å laste ned din private nøkkel. Merk denne kan kun lastes ned en gang, så ta godt vare på den. 5. Bekreft at nøkkelen kun kan lastes ned en gang. 6. Du skal nå logge inn med SSH. Metoden varierer noe ut fra hvilket OS du har.

   
  1. Windows
   Kommer snart


  2. MacOS og Linux/Unix
   1. Start Terminal
   2. Gå til mappen hvor nedlastede nøkkelen ligger (i dette tilfellet Downloads).
    Sett rettigheter på nøkkelen: chmod 600 14_private.rsa
    Logg inn med ssh: ssh -i 14_private.rsa debian@185.114.57.250
    MERK! Brukeren varierer ut fra valgt distro og IPen må være den du har fått tildelt av oss:
    Debian = debian
    Ubuntu = ubuntu
    CentOS = centos

  3. iPad & iPhone (Termius)
   1. Før du starter må du overføre din nøkkel til din iOS enhet og kopiere den.
   2. Start Termius (lastes ned fra App Store). 
    Klikk på "Keychain" og velg "Paste Key".
   3. Lim inn nøkkelen under "Private" og gi den et navn, trykk "Save".
   4. Gå til Hosts. Klikk på pluss for å legge til.
   5. Skriv inn et alias og hostname/ip til din CloudVPS (IP har du fått fra oss).
   6. Scroll litt ned og skriv inn brukernavn og klikk på Keys for å velge din nøkkelene din. Trykk deretter "Save".


    MERK! Brukeren varierer ut fra valgt distro:
    Debian = debian
    Ubuntu = ubuntu
    CentOS = centos

   7. Du har nå opprettet en egen server i Termius. Trykk på den for å opprette tilkoblingen.
   8. Tilkoblingen er opprettet når du får opp dette vinduet:
  4. Android
   Kommer snart

Was this answer helpful?

« Back