Webmail: Hvordan legge inn signatur (med bilde) i Roundcube? Print

  • 1

For å legge inn signatur (med bilde) i Roundcube må du benytte deg av HTML kode. Bildet må også ligge lagret på en internettside som du kan laste det inn i fra.


Gå til http://dittdomenenavn.no/webmail/ og logg deg inn på Roundcube som normalt. Benytt hele e-posten som brukernavn og det passordet som er satt opp i DirectAdmin.

Når du har logget deg inn klikker du på "Settings" helt øverst til høyre:
Deretter velger du "Identities" fra fanen som kommer opp.


Når du har valgt "Identities" klikker du på den identiteten du ønkser å legge til signatur på.
(Du kan ha flere identiteter for å kunne sende fra forskjellige e-poster).


Velg deretter "Signature" i feltet. Hak deretter av for at du ønsker "HTML Signature" og trykk på den lille knappen for "HTML" øverst til venstre.

Det kommer da opp et ny side hvor du må skrive inn signaturen i HTML kode. Du kan evnt bruke en editor lokalt å kopiere over koden etterpå.
Merk deg at bildet som er satt inn er kodet som <img src="link_til_bildet" alt="logo" width="" height="" />.
Her må du bytte ut link_til_bildet med den faktiske linken, samt at du kan sette inn bredde og høyde for bildet.

Når det er gjort trykker du "Update" og deretter "Save" og din signatur er lagret.

Har du spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med kundeservice.

Was this answer helpful?

« Back