Tjenestevilkår

 1. Avtalen
  1. Dette dokumentet inneholder tjenestevilkår som gjelder for tjenesten som er inngått mellom partene:
   • Nordhost
    NordkappNett AS (heretter: leverandør(en))
    NO 985 270 953 MVA
    Postboks 370, 9751 Honningsvåg, Norge
    hallo "AT" nordhost "DOT" no - (+47) 7847 1100
   • Kunden/forbruker er den juridisk person eller kontaktperson for organisasjonen som er ansvarlig for tjenesten, og som foretar bestillingen.
 2. Aksept, betaling/levering, kontaktinformasjon og personvern
  1. Denne avtalen anses som akseptert av begge parter idet et tilbud er akseptert eller en bestilling er utført av kunden pr e-post eller nettsiden til leverandøren.
  2. Tjenesten betales forskuddsvis for den valgte perioden.
  3. Kunden kan velge å betale faktura med bankoverføring, kort eller Vipps i kundeweb.
  4. Utstedt faktura ved bestilling har 14 dager forfall. Tjenesten vil bli aktivert etter manuell godkjenning selv om faktura ikke er betalt.
  5. Kunden er ansvarlig for å holde leverandøren oppdatert med korrekt kontaktperson og kontaktinformasjon via kundeweb eller pr e-post. Dette gjelder adresse, telefonnummer og e-post.
  6. Kunden har ikke anledning til å overføre/endre eierskapet for tjenesten Livslangt Webhotell.
  7. Leverandørens personvernpolitikk og databehandleravtale er en del av denne avtalen. Se vedlegg.
 3. Binding, oppsigelse og opphør av vilkår
  1. Avtalen som inngås er en abonnementstjeneste som gjelder for tolv – 12 – måneder av gangen dersom ikke annet er avtalt med leverandøren. Abonnementet for tjenesten fornyes automatisk med nye tolv – 12 – måneder.
  2. Oppsigelsen skal være levert minimum tredve – 30 – dager før neste fakturaperiode starter. Kunden er selv ansvarlig for at oppsigelsen blir levert innen fristen.
  3. Oppsigelsen skal gjøres pr e-post eller via kundeweb. Oppsigelser vi andre kanaler er ikke gyldig.
  4. Dersom det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen kreditorstyring hos den ene part, har den andre part rett til å heve avtalen slik reglene i dekningsloven tilsier.
 4. Vilkår, innhold, priser
  1. Leverandøren forbeholder seg retten til å justere vilkårene, innholdet i tjenesten eller priser på tjenesten med førtifem – 45 – dagers varsel før neste fakturaperiode.
  2. Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de tekniske løsningene for å kunne sikre leveringen av tjenesten. En slik endring skal, dersom mulig, ikke forringe tjenesten.
  3. Leverandøren kan benytte en av følgende kanaler for å varsle om endringer av vilkår, innhold eller priser: E-post, telefon, brev eller ved annonsering på egen nettside.
  4. Priser for domenenavn justeres uten forvarsel fire - 4 - ganger pr år på følgende datoer: 01. januar, 01. april, 01. juli og 01. oktober.
  5. Leverandøren fakturer den til en hver tid gjeldene pris i henhold til prisliste, akseptert tilbud eller bestilling utført av kunden.
  6. Prisen kan indeksreguleres en gang pr år av leverandøren. En indeksregulering blir varslet pr e-post til kunden.
 5. Taushetsplikt
  1. Leverandøren og kunden, samt ansatte hos disse, skal behandle all informasjon som blir gjort tilgjengelig, ved gjennomføring av avtalen, konfidensielt. Dette gjelder informasjon angående kundeforholdet og informasjon lagret på tjenesten til leverandøren.
  2. Taushetsplikten gjelder ikke den erfaring og kompetanse som opparbeides ved gjennomføring av avtalen.
  3. Taushetsplikten gjelder og andre parter som handler på vegne av leverandøren eller kunden for gjennomføring av avtalen.
  4. Bestemmelsene over er ikke til hinder for utlevering av informasjon i henhold til forskrifter for anerkjent aksjebørs, offentlig myndighet/instans med hjemmel til innsyn, eller ved pålegg fra domstolene. Om mulig, skal det varsles før informasjon utleveres.
  5. Uansett opphører forpliktelsene tre - 3 - år etter avtalens opphør.
 6. Kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet
  1. Leverandøren leverer redundant løsning inn til nettet som er routet via to linjer. Det gis ingen spesielle garantier med hensyn til kvaliteten på tjenesten utover det som allerede dekkes av de avtaler leverandøren har framforhandlet med sine partnere.
  2. Garantiene dekker internettilgang, strøm, kjøling og liknende på senteret (99,8% garantert oppetid), som og er gjeldene for disse vilkårene.
  3. Ved brudd på garanti for oppetid gis det en refusjon i henhold til gjeldende vilkår for tilbakebetaling (se under personvern på leverandørens internettside).
  4. Leverandøren plikter å levere sikker drift av tjenesten som skal være tilgjengelig for kunden og kundens brukere/besøkere tjuefire – 24 – timer i døgnet, hele året.
  5. Leverandøren forplikter å være tilgjengelig tjuefire -24- timer i døgnet, syv -7- dager i uka for henvendelser på vakttelefon. Vakttelefonen kan benyttes for å varsle enhver form for uregelmessigheter ved driften.
  6. Leverandøren forbeholder seg retten til å fakturere for medgått tid på vakttelefon dersom feilen viser seg å ikke være på leverandørens utstyr, tjeneste eller nettverk.
 7. Domenenavn
  1. Dersom ikke annet er avtalt vil leverandøren alltid sørge for registrering av domenenavn etter de gjeldene vilkår og på en forsvarlig måte.
  2. Domenenavn som registreres av leverandøren registreres alltid i kundens navn eller det navn kunden oppgir.
  3. Eierbytte for domenenavn gjennomføres av leverandør etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt fra kunden.
  4. Kunden plikter og overholde de vilkår som gjelder for domenenavn fra registraren.
   1. Leverandøren samarbeider i hovedsak med følgende registrarer:
    1. Norid
    2. Enom Inc.
    3. Domeneshop
    4. EURid
    5. AS Nic
   2. Hvis annen registrar blir valgt for domenenavnet vil leverandøren informere kunden om dette og hvilken vilkår som gjelder.
  5. Kunden er selv ansvarlig for at informasjon på domenenavnet under ”whois” oppføring alltid er oppdatert og korrekt. Leverandøren er behjelpelig med å holde databasen oppdatert.
  6. Der det er mulig vil et domenenavn alltid beskyttes av registrarlås og/eller domenepassord (epp/authid).
  7. Etter at domenenavnet er registrert av leverandøren kan ikke registreringen kanselleres.
  8. Dersom betaling for et domenenavn uteblir kan domenenavnet bli slettet og frigjort for registrering.
  9. Avgift for domenenavn er ikke refunderbar.
  10. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for økonomiske eller andre tap i forbindelse med sletting av domenenavnet dersom disse vilkår brytes eller betaling for en tjeneste uteblir.
 8. Webhotell, tjenesten og passord
  1. Tjenesten omfatter lagring på en tjenestemaskin som hos leverandøren fungerer som web-, e-post- eller databasetjener.
  2. Kunden tildeles brukernavn og passord til tjenesten fra leverandøren for tilgang på DirectAdmin eller tilsvarende kontrollpanel for administrasjon av tjenesten. DirectAdmin kan også nås via kundeweb.
  3. Kunden plikter å oppbevare brukernavn og passord på en sikker måte. Ved mistanke om at brukerinformasjon kan være kommet på avveie, skal passord byttes umiddelbart.
 9. CloudVPS
  1. Leverandøren benytter nettskyløsning basert på OpenStack programvare. Løsningen er satt opp med flere noder som balanserer last/lagring.
  2. Ved feil på en node vil de aktive CloudVPS tjenestene på noden bli flyttet til en annen node.
  3. Ved feil på maskinvare på en node vil aktive kunder bli flyttet over på en annen node. Dette sikrer en oppetid på CloudVPS tjenesten på tilnærmet 100%.
  4. Særskilt for CloudVPS er at det ikke er bindingstid på tjenesten utover den valgte fakturaperioden.
  5. Avtalen fornyes automatisk når perioden utløper dersom ikke oppsigelse er mottatt av leverandør minimum femten – 15 – dager før fakturaperioden utløper.
  6. Fakturaperioden er oppgitt på siste faktura fra leverandøren. Faktura sendes automatisk for ny periode og må betales i sin helhet.
 10. Co-location og tilgang
  1. Kunden eier og er selv ansvarlig for eget teknisk utstyr som plasseres i rackskapet til leverandøren.
  2. Det anbefales at kunden tegner egen forsikring av utstyret, selv om sentret er sikret mot brann- og vannskade, samt innbrudd.
  3. Kunden kan få tilgang til utstyret for vedlikehold eller oppdateringer ved å møte på serversenteret sammen med en representant fra leverandøren.
  4. Kunden er selv ansvarlig for egen maskinvare og bytte av defekte komponenter.
  5. Kunden kan få tilgang til utstyr ved å kontakte leverandøren på vakttelefonen. Etter mottatt samtale på vakttelefon garanterer leverandøren at oppmøtetid på serversenter ikke overstiger to – 2 – timer.
  6. Oppmøte på serversenter faktureres med gjeldende timepris for konsulentoppdrag.
  7. Grunnet sikkerheten for andre kunder kan det ikke gis direkte tilgang til rackskapet. Kundens representant hos leverandøren kan til en hver tid, basert på eget skjønn, avgjøre om det skal gis direkte tilgang til rackskapet.
 11. Dedikert server og maskinvare
  1. For kunder som leier maskinvare fra leverandøren utføres feilsøking og bytte av defekt maskinvare uten ekstra kostnad.
  2. For maskinvare som leies av leverandøren gjelder standard avtale for bytte av defekt maskinvare innen neste arbeidsdag uten noe ekstra tillegg i prisen.
  3. Avtalen for bytte av defekt maskinvare kan oppgraderes til en døgnet rundt -24/7- avtale med en garantert responstid på fire -4- timer.
  4. Leverandøren fakturerer gjeldende pris for den maskinvareavtalen som er valgt av kunden.
 12. Microsoft 365 Business
  1. Leverandøren forhandler tjenester levert av Microsoft som godkjent partner (MSP).
  2. For kunder som har kjøpt tjenester levert av Microsoft gjelder egne vilkår. Vilkårene fra Microsoft er automatisk akseptert ved bestilling eller førstegangs innlogging på tjenesten.
  3. Leverandørens 30 dager pengene tilbake garanti gjelder ikke for tjenester levert av Microsoft.
  4. Tjenestene fra Microsoft er ikke refunderbar fra det tidspunktet tjenesten er aktivert av leverandøren.
 13. Driftsavtale for Linux
  1. Kunder med en CloudVPS, dedikert server eller co-location kan kjøpe en driftsavtale for Linux systemer fra leverandøren. Dersom en slik avtale er aktiv er leverandøren ansvarlig for at operativsystemet og installert programvare er oppdatert samt fungerer tilfredstillende.
  2. Driftsavtale for Linux systemer begrenses til den programvare som er installert ved levering av serveren til kunden.
  3. Kunden gis ikke root tilgang på server som har driftsavtale for Linux systemer. Leverandøren er behjelpelig med installasjon og oppsett av ønsket tjeneste.
  4. Leverandøren er ansvarlig for overvåking, feilsøking og feilretting av programvare og tjenester.
  5. Feilsøking og feilretting utføres innen rimelig tid og uten ekstra kostnad for kunde.
  6. Leverandøren fakturerer gjeldende pris i henhold til prisliste for driftsavtale for Linux systemer.
 14. Sikkerhetskopi av data
  1. Det utføres en kvalitetssikret sikkerhetskopi som følger:
   1. For webhotellkunder kjøres sikkerhetskopi hver natt..
   2. For for kunder med CloudVPS uten driftsavtale tas det en komplett kopi av kundens VM en gang pr uke.
  2. I tillegg anbefales alle kunder å lagre en sikkerhetskopi lokalt.
  3. Server for lagring av data er en ekstern server. Sikkerhetskopi lagres på en egen server som er kvalitetssikret for å ivareta sikkerhetskopier og andre relevante data. Data kan overføres til server for sikkerhetskopi med SSH.
  4. Sikkerhetskopi ved driftsavtale:
   1. Ved tegning av driftsavtale for Linux systemer vil det etter nærmere avtale med kunde hver natt bli tatt sikkerhetskopi med rdiff-backup eller tilsvarende programvare.
   2. Data lagres på kundens egen konto på server for sikkerhetskopi. Speiling av data til ekstern lokalitet kan avtales spesielt med leverandøren.
 15. Bruk, misbruk
  1. All bruk av tjenesten, inkludert materiale som lagres på tjenestemaskinen, er underlagt norsk lov.
  2. Leverandøren tillater på ingen måte lagring eller distribusjon av pornografisk materiale eller ulovlig programvare eller lignende.
  3. Ressursbruken til den enkelte kunde er fastsatt i den til enhver tid gjeldende den tjenesten kunden betaler for til leverandøren. Overforbruk utover avtalen kan faktureres kunden uten varsel.
  4. Det tillates ikke å kjøre bakgrunnsprosesser, permanente screens/tmux-prosesser eller IRC-prosesser eller lignende fra leverandørens tjenester.
  5. Det er på ingen måte lov å benytte tjenesten til utsending av spam (f.eks. uønsket e-post/reklame) i nettverket til leverandøren. Det er ikke tillatt å benytte tjenesten til webbaserte e-posttjenester som Hotmail, Yahoo eller lignende.
  6. Leverandøren fraskriver seg alt ansvar for kundens bruk av tjenesten. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar ved misbruk av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for all bruk og alt innhold. Kunden vil også være strafferettslig ansvarlig for bruk og innhold på tjenestemaskinen.
  7. Ved misbruk av tjenesten forbeholder leverandøren seg retten til helt eller delvis å stenge ned kundens tjenester med øyeblikkelig virkning.
  8. Misbruk av tjenesten kan være tilfeller der kundens utstyr blir benyttet til for eksempel utsending av spam, DDoS angrep, åpne proxy-tjenester eller lignende.
 16. Driftsforstyrrelser og force majeure
  1. Ved eventuell driftsforstyrrelser er leverandøren ansvarlig for snarest mulig å iverksette nødvendige tiltak. Leverandøren har en garantert responstid på maksimum to – 2 – timer hele døgnet for feilretting.
  2. Leverandøren kan ikke stilles til ansvar for datatap, direkte eller indirekte økonomisk tap, eller annet tap, ved driftsforstyrrelser eller lignende.
  3. Dersom force majeure gjør at driften – helt eller delvis – ikke kan gjennomføres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av hendelser som brann, naturkatastrofer eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer.
 17. Vedlikehold og oppgraderinger
  1. Leverandøren forbeholder seg retten til å utføre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.
  2. Det er fastsatt et vindu for vedlikehold den hver mandag mellom klokken 00:00 og 06:00. I denne perioden kan det forekomme korte avbrudd på tjenester i forbindelse med oppgraderinger som på forhånd ikke er blitt varslet.
  3. Slike oppgraderinger kan være ny versjon av programvare, omstart av utstyr etter oppgraderinger, og bytte av maskinvare.
  4. Nedetid som forekommer innenfor vinduet omfattes ikke av vår garanti og varsles ikke i driftslogg.
 18. Videresalg, tilleggsdomenenavn
  1. Videresalg av tjenesten (lagring, ressurser, tjenester) er strengt forbudt uten skriftlig avtale med leverandøren.
  2. Det er strengt forbudt å videreselge tilleggsdomenenavn som er tilknyttet hoveddomenenavn på webhotell hos leverandøren.
 19. Sperring og gebyr
  1. Ved brudd på gjeldende tjenestevilkår, forbeholder leverandøren seg retten til å stenge ned kundens tjeneste med umiddelbar virkning.
  2. Dersom kundens ressursbruk blir for høy og belaster andre brukere av tjenestemaskinen, kan leverandøren helt eller delvis stenge tjenesten for å opprettholde normal drift for andre kunder.
  3. Dersom betaling for en periode uteblir, vil tjenesten bli stengt. Dersom betalingen uteblir for en periode på over seks – 6 – måneder, kan leverandøren slette kundens tjeneste.
  4. Leverandøren er ikke ansvarlig for datatap i forbindelse med sletting av tjeneste grunnet manglende betaling.
  5. Leverandøren fakturerer et gebyr i henhold til gjeldende prisliste for gjenåpning av alle tjenester som er blitt sperret som følge av punkt a, b eller c.
 20. Mangler ved tjenesten
  1. Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi leverandøren melding om at kunden vil påberope seg mangelen. Kunden har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.
  2. Reklamasjon til leverandøren bør skje skriftlig.
  3. Dersom kunden er å betegne som en privat forbruker vil forbrukerkjøpsloven regulere forhold som retting/omlevering, prisavslag eller heving av tjenestevilkårene.
 21. Lovvalg og konfliktløsning
  1. Tjenestevilkårene er underlagt norsk rett.
  2. Dersom partene ikke kommer til en løsning, skal tvister etter tjenestevilkårene løses av de alminnelige domstolene med Oslo tingrett som verneting.
  3. For privat forbruker kan klager rettes til leverandør innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600.
 22. Angrerett og tilbakebetalinger
  1. Generelle retningslinjer for tilbakebetaling:
   • Leverandøren har 30 dager åpent kjøpt/ angrerett for alle nye tjenester.
   • Oppsett og registreringsavgift for domenenavn o.l. refunderes ikke. Se Tjenestevilkår 7. g. og i.
   • Ved driftsforstyrrelser gis det 5% refusjon pr. 15. minutter nedetid ut over garanti begrenset oppad til månedspris for tjenesten.
   • Ved brudd på avtale kan resterende beløp refunderes.

31.05.2023, Nordhost, NordkappNett AS, v.7.1.3