Personvern

 1. Informasjon som lagres
  1. NordkappNett AS (heretter: leverandøren) lagrer kunders kontaktinformasjon i sikret database på egen server. Informasjon som innhentes og lagres av leverandøren er:
   • Fullt navn
   • Firmanavn
   • Org.nummer
   • Adresse
   • Telefonnummer
   • E-post
   • IP-adresse
  2. Informasjon som innhentes benyttes for identifisere kunden, samt for senere utsending av informasjon og kontakt mellom leverandøren og kunden, og for fakturering av tjenestene.
  3. Leverandøren gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen ikke er gjeldende for den informasjon og data som lagres på leverandørens tjenester av sluttbruker. Dette omfatter hjemmesider med databaser som filer, bilder, tekst, samt e-post som sendes/mottas via tjenesten. En hver kunde forplikter å ha sin egen oppdaterte personvernerklæring overfor sluttbruker av tjenesten.
 2. Informasjon som overføres tredjepart
  1. Domeneregistrering
   1. Kontaktinformasjon for registrering av domenenavn omfatter følgende informasjon:
    • Fullt navn
    • Firmanavn
    • Adresse
    • Telefonnummer
    • E-post
   2. Informasjon benyttes mot følgende registrarer:
    • Norid
    • Enom
    • Domeneshop
    • AS Nic
   3. Informasjon som benyttes for registrering kan skjules fra offentlig whois database på forespørsel fra kunden (id shield). For .no domenenavn blir ingen informasjon om eier offentliggjort i whois database. Leverandøren har eget system for å beskytte kundens e-post mot offentlig whois publisering.
 3. Sikkerhetssertifikater (SSL)
  1. Ved registrering av sikkerhetssertifikater overføres kontaktinformasjon til vår partner for utsteding av sertifikat. Dette begrenser seg til følgende informasjon:
   • Kontaktperson
   • Firmanavn
   • Adresse
   • Telefonnummer
   • E-post
   • Domenenavn
 4. Regnskap
  1. Leverandøren benytter ekstern regnskapsfører og overfører dermed informasjon om kundeforhold, tjenester og faktura til vår regnskapspartner. Informasjon i regnskap er underlagt norsk lov, og lagres i henhold til gjeldende lovverk.
 5. Kreditt og inkasso
  1. I de tilfeller hvor leverandøren finner behov for overføring av saker til inkasso vil det bli gjort en kredittvurdering av kunden. Etter kredittvurdering vil informasjon om saken overføres til vår samarbeidspartner for inkasso, som p.t. er Debet AS.
 6. Samarbeid med offentlige etater
  1. Leverandøren utleverer informasjon til norsk politi eller annen offentlig etat etter pålegg. Dette kan være i forbindelse med etterforskning eller straffesaker. Informasjon gis kun ut ved pålegg, begjæring eller rettslig kjennelse.
 7. Betalingsinformasjon og kredittkortopplysninger
  1. Bankinformasjon
   1. Ved betaling via bankoverføring lagres kontonummer innbetalingen kommer fra i 30 dager. Informasjon om kontonummer lagres for tilbakeføring av betalinger som ikke er korrekt. Etter 7 dager slettes informasjon fra databasen, og backupen rulleres bort etter maksimalt 30 dager.
  2. Betalingskort
   1. Ved kortbetaling blir navn, e-post og kortinformasjon overført kryptert til vår partner Stripe. Informasjon lagres kryptert hos Stripe i den hensikt å sette opp automatisk betaling av nye fakturaer utstedt til kunden.
  3. Vipps
   1. Ved betaling med Vipps vil navn, adresse, e-post, mobilnummer og tjenester bli overført kryptert til vår partner QuickPay som prosesserer betalingen gjennom Vipps' gateway.
 8. Cookies
  1. Leverandøren benytter informasjonskapsler på sin nettside. Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.
  2. Ved besøk på leverandørens nettside, aksepterer du bruk av informasjonskapsler i henhold til vår personvernpolitikk. Leverandøren benytter følgende typer informasjonskapsler:
   • Påkrevde informasjonskapsler: Informasjonskapslene gjør det mulig for nettsidens funksjoner å fungere korrekt og leverer de tjenester du har behov for.
   • Ytelse og funksjonalitet: Informasjonskapslene benyttes til å forbedre ytelsen og funksjonalitet på leverandørens nettside men er ikke påkrevd å benytte (f.eks. lagrer disse dine innstillinger for nettsiden). Uten disse informasjonskapslene kan imidlertid visse funksjoner bli utilgjengelige.
   • For analyser: Informasjonskapslene samler informasjon i henhold til gjelende regelverk, som benyttes for at leverandøren skal forstå hvordan nettsiden blir benyttet, eller hjelper leverandøren til å forstå hvordan nettsiden kan forbedres.
  3. For mer informasjon om informasjonskapsler og dine rettigheter til å kontrollere disse, vennligst besøk denne tredjeparts nettsiden for opplæring: www.allaboutcookies.org.
 9. Salg/overdragelse av virksomhet
  1. Ved salg eller overdragelse av leverandørens tjenester eller deler av denne forbeholder leverandøren seg retten til å kunne utlevere informasjon til ny leverandør som kan videreføre driften av tjenestene.
 10. Samtykke
  1. Kunden samtykker til at leverandøren lagrer persondata knyttet til kundeforholdet i sikret database så lenge kundeforholdet varer. Leverandøren vil også oppbevare den informasjon som er pålagt ved lov lengre enn det som er angitt over. Dette gjelder bl.a. bokføringsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-11-19-73).
 11. Sletting og klageadgang
  1. Dersom kunden er en person bosatt innenfor EU eller EØS, har du adgang til å få utlevert den informasjon leverandøren til enhver tid har lagret. Kunden har også anledning til å be om at informasjon fjernes fra databasen og de systemer hvor informasjon er lagret. Unntaket er den informasjon leverandøren er pålagt å oppbevare i henhold til norsk lov.
  2. Dersom kunden mener at informasjon ikke blir behandlet korrekt i henhold til personvernlovgivning, GDPR eller annet regelverk har kunden anledning til å rette en klage til Datatilsynet eller tilsvarende enhet i det landet kunden er registrert bosatt.

14.05.2024, Nordhost, NordkappNett AS