Vi gjør noen endringer på serverne våre når det gjelder Drafts, Sent, Trash, og spam-foldere. Det er en god del e-post-kontoer som har duplikater av disse, der noen ligger under Inbox, og andre ligger på samme nivå som Inbox. De aller fleste e-postprogrammer (inkludert vår egen webmail) forventer og benytter foldere som ligger på samme nivå som Inbox. Vi kommer derfor til å kombinere disse to variantene, slik at all e-post i disse blir liggende på samme sted.

Vi gjør denne endringen sammen med flyttingen av domenenavn over til de nye serverne for mail-mottak og filtrering som annonsert i en tidligere driftsmelding.

I praksis betyr det at følgende konvertering skjer:

INBOX.Drafts -> Drafts
INBOX.Sent  -> Sent
INBOX.Trash -> Trash
INBOX.spam  -> Junk

Eller visualisert på en annen måte:

Før:

bruker@domenenavn.tld
 Inbox
  |- Drafts
  |- Sent
  |- Trash
  |- spam

Etter:

bruker@domenenavn.tld
 Inbox
 Drafts
 Sent
 Trash
 Junk

All e-post som ligger i de gamle folderne blir flyttet til de nye, og de nye folderne vil automatisk bli abonnert på, så de vises riktig i e-post-programmer.

Hvis du har noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med oss.

 Mandag, September 13, 2021« Tilbake