Categories

Nordhost - Spamfilter 1

Ved bruk av Nordhosts interne spamfilter

SpamExperts - Spamfilter 5

Dersom du har tilleggstjenesten fra SpamExperts

Articles

 General: Forward mail as attachment for review

In some cases we might ask you to forward a mail to us for review. In this guide we show you how...

 Generelt: Oppsett av SPF, DKIM og DMARC

For å forbedre legitimiteten av e-post du sender, og minimere mulighet for misbruk av ditt...

 Generelt: Våre tiltak mot misbruk (SPF/DKIM/DMARC)

Se denne artikkelen for info: Oppsett av SPF, DKIM, og DMARC

 How to create a spam filter in Mail on OSX?

On our server we are running a few diferent spam filters to ensure that now spam or virus get...

 Windows: Hvordan lage filter for spam i Outlook?

På vår server kjører vi en rekke filter for å hindre spam/søppelpost og virus i å nå fram til din...