Installering av Zabbix Agent Print

  • 1

Dersom du har kjøpt overvåknings-tjeneste av oss, trenger du å installere og konfigurere en agent for å samle inn data for serveren din. Agenten kan installeres på en rekke måter, men vi anbefaler at du følger instruksjonene fra Zabbix selv, og velger å installere via pakkesystemet til din server hvis dette er støttet.

Gå til https://www.zabbix.com/download og velg Zabbix Version 6.0 LTS, samt ditt operativsystem og versjon. Database og Web server er ikke relevant, siden vi kun er ute etter agenten.

Du kan nå følge stegene i punkt 2 som innebærer å sette opp Zabbix sitt pakke-repository. Dette betyr for de fleste punkt 2a.

Nå kan du installere pakkene du trenger. I hovedsak vil dette være zabbix-agent2, men det kan også hende du vil installere zabbix-sender, avhengig av hva overvåknings-avtalen din inneholder.

Debian/Ubuntu:

# apt install zabbix-agent2 zabbix-sender

RHEL/CentOS/Oracle:

# dnf install zabbix-agent2 zabbix-sender

Deretter må du redigere konfigurasjons-fila til zabbix-agent2, /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf. I hovedsak kan du la standard-verdiene stå, med mindre du har egne ønsker. De viktigste endringene er Server, ServerActive, og Hostname. Disse må settes til følgende:

Server=zabbix-server.nordkapp.net
ServerActive=zabbix-server.nordkapp.net
Hostname=fullt.hostnavn.til.serveren.din

Sørg for at zabbix-agent2 kjører, og starter opp ved reboot:

# systemctl restart zabbix-agent2
# systemctl enable zabbix-agent2

Hvis du har en brannmur, må du åpne for kommunikasjon mellom din server, og overvåknings-serveren vår. Portene som må åpnes er:

Inn: TCP/10050 fra 185.114.57.17
Ut: TCP/10051 til 185.114.57.17

Avhengig av hva som skal overvåkes, kan det også være konfigurasjonsfiler i /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/ og /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/plugins.d/ som må opprettes/endres. 

Vi tilbyr i utgangspunktet ikke noe support i noen grad for bruk/oppsett av Zabbix, men du finner mye informasjon i dokumentasjonen til Zabbix.

Tilgang til overvåkningsverktøyet får du fra oss i forbindelse med bestillingen, og evt. ekstra konfigurasjon som må gjøres for utvidet overvåkning.


Was this answer helpful?

« Back